วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สนามบินอินชอน

เกาหลีใต้เร็วกว่าเวลาบ้านเราสองชั่วโมง
การเดินทางโดยเครื่องบินใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง
เราเดินทางถึงสนามบิน อินชอน เวลาเช้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น